Posty

Unia Leszno

20 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w Lesznie rośnie grupa sympatyków sportu żużlowego. Leszno nie jest tu wyjątkiem, ponieważ dość podobne trendy da się zauważyć też w innych miastach. 3 maja 1938 roku dochodzi do zebrania założycielskiego Leszczyńskiego Klubu Motocyklowego. Jego uczestnicy wybierają członków zarządu klubu. Pierwszym historycznym zarazem prezesem zostaje wybrany Idzi Dolata. Działacze pasjonaci stawiają sobie pierwsze cele. Głównym jest propagowanie sportu motorowego. Zamierzają przeprowadzić szereg imprez sportowych i organizować motocyklowe wycieczki krajoznawcze. Ten ostatni cel może wydawać się nie do końca zrozumiały. Ale przypomnijmy, że zaledwie 20 lat wcześniej Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach od zniknięcia Polski z map świata nastąpiło zjednoczenie rozerwanej przez trzech zaborców Ojczyzny. Dla tamtego pokolenia był to też więc czas uczenia się polskiej geografii. Jak wiemy z historii radość z niepodległej nie trwała długo. Prężn…
Najnowsze posty